Marcin Skrzypkowski

Praca magisterska

Nawigacja robotem asystującym Tiago

Rozpoczęcie: marzec 2021
Promotor: Tomasz Winiarski