Mikołaj Wiewióra

Praca magisterska

Badanie interakcji człowieka i manipulatora z otwieranymi drzwiami i szufladami

Rozpoczęcie: październik 2012
Obrona: październik 2014
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Wiewióra
    Badanie interakcji człowieka z otwieranymi drzwiami
    Master’s thesis, IAiIS, 2014
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]