Mariusz Żbikowski

Praca magisterska

Symulacja robota Polycrank w systemie MRROC++

Rozpoczęcie: 2009
Obrona: 2011
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Żbikowski
    Symulacja robota Polycrank w systemie MRROC++
    Master's thesis, IAiIS, 2011
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]