Piotr Łukaszewicz

Praca magisterska

Robot mobilny eskortujący ludzi

Rozpoczęcie: październik 2014
Obrona: marzec 2017
Promotor: Tomasz Winiarski  1. P. Łukaszewicz
    Robot mobilny eskortujący ludzi
    Master’s thesis, IAiIS, 2017
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]