Paweł Rawicki

Praca magisterska

Zarządzanie zespołem robotów mobilnych

Rozpoczęcie: październik 2021
Promotor: Tomasz Winiarski