Rafał Tulwin

Praca magisterska

IRp-6 manipulator trajectory optimization based on state feedback

Rozpoczęcie: luty 2010
Obrona: wrzesień 2012
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. R. Tulwin
    IRp-6 manipulator trajectory optimization based on state feedback
    Master's thesis, IAiIS, 2012
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]