Temat

Interkatywna wizualizacja manipulatorów Irp6 w środowisku RVIZ

Promotor: Tomasz Winiarski

Celem pracy jest dokładne odtworzenie w RVIZ wyglądu stanowiska z manipulatorami Irp6, w szczególności ich chwytaków oraz taśmociągu. W ramach pracy ma też zostać uzyskana możliwość sterowania napędami tych robotów ze środowiska RVIZ za pomocą interkatywnych markerów