Tomasz Borkowski

Praca inżynierska

Metoda LCM do unikania kolizji w nawigacji robotów mobilnych w pakiecie Player/Stage.

Rozpoczęcie: październik 2009
Obrona: luty 2011
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. T. Borkowski
    Metoda LCM do unikania kolizji w nawigacji robotów mobilnych w pakiecie Player/Stage
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2011
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]