Tomasz Indeka

Praca magisterska

Czucie taktylne w zadaniach robota asystującego

Rozpoczęcie: październik 2021
Promotor: Tomasz Winiarski