Wojciech Dudek

Praca magisterska

Budowa systemu nawigacji i wizualizacji środowiska robota mobilnego NAO

Rozpoczęcie: październik 2014
Obrona: wrzesień 2015
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. W. Dudek
    Budowa systemu nawigacji i wizualizacji środowiska robota mobilnego NAO
    Master's thesis, IAiIS, 2015
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]