Wojciech Rokicki

Praca inżynierska

Sterowanie robotem Velma za pomoca gestów dłoni

Rozpoczęcie: luty 2020
Obrona: czerwiec 2021
Promotor: Tomasz Winiarski  1. W. Rokicki
    Sterowanie robotem Velma za pomoca gestów dłoni
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2021
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]