Bartosz Kaczor

Praca inżynierska

Budowa platformy mobilnej o napędzie różnicowym

Rozpoczęcie: październik 2013
Obrona: luty 2015
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. B. Kaczor
    Budowa platformy mobilnej o napędzie różnicowym
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2015
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]