Jędrzej Kuryło

Praca magisterska

Interaktywne programowanie robotów przy wykorzystaniu bezprzewodowego interfejsu sterującego

Rozpoczęcie: październik 2008
Obrona: październik 2010
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. J. Kuryło
    Interaktywne programowanie robotów przy pomocy bezprzewodowego interfejsu sterującego
    Master's thesis, IAiIS, 2010
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]