Jakub Postępski

Praca inżynierska

Oprogramowanie niskopoziomowe robota Elektron

Rozpoczęcie: październik 2016
Obrona: czerwiec 2017
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. J. Postępski
    Oprogramowanie niskopoziomowe robota Elektron
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2017
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | PDF ]