Jakub Sikora

Praca magisterska

Robot społeczny wspierający osoby starsze

Rozpoczęcie: marzec 2020
Promotor: Tomasz Winiarski