Joanna Stocka

Praca inżynierska

Graficzny edytor automatu specyfikującego zadanie robotyczne zapisane w języku XML

Rozpoczęcie: październik 2009
Obrona: czerwiec 2010
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. J. Stocka
    Graficzny edytor automatu specyfikującego zadanie robotyczne zapisane w języku XML
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2010
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]