Katarzyna Dziewulska

Praca inżynierska

Algorytmy uczenia się chwytów nowych obiektów

Rozpoczęcie: luty 2017
Obrona: marzec 2018
Promotor: Wojciech Szynkiewicz


  1. K. Dziewulska
    Algorytmy uczenia się chwytów nowych obiektów
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2018
    Tutor: Wojciech Szynkiewicz
    [ | URL ]