Kamil Tarkowski

Praca inżynierska

Mikrokomputerowy układ z interfejsem Ethernet do akwizycji danych z czujnika sił i momentów sił

Rozpoczęcie: luty 2008
Obrona: listopad 2010
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. K. Tarkowski
    Mikrokomputerowy układ z interfejsem Ethernet do akwizycji danych z czujnika sił i momentów sił
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2010
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]