Łukasz Korpal

Praca magisterska

Środowisko symulacyjne do badania manipulacji dwuręcznej robota

Rozpoczęcie: październik 2015
Obrona: marzec 2019
Promotor: Wojciech Szynkiewicz


  1. Ł. Korpal
    Środowisko symulacyjne do badania manipulacji dwuręcznej robota
    Master’s thesis, IAiIS, 2019
    Tutor: Wojciech Szynkiewicz
    [ | URL ]