Mateusz Baczewski

Praca magisterska

Sterownik silników szczotkowych wyposażony w interfejs ethercat

Rozpoczęcie: październik 2015
Obrona: październik 2018
Promotor: Tomasz Winiarski
  1. M. Baczewski
    Sterownik silników szczotkowych wyposażony w interfejs ethercat
    Master’s thesis, IAiIS, 2018
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]