Magdalena Kula

Praca inżynierska

Stanowisko do badania charakterystyki tłumienia manipulatora IRp–6

Rozpoczęcie: październik 2011
Obrona: czerwiec 2013
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Kula
    Stanowisko do badania charakterystyki tłumienia manipulatora IRp–6
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2013
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]