Maciej Lotz

Praca magisterska

Sterowanie manipulatorem Irp6 z wykorzystaniem czujników Optoforce

Rozpoczęcie: październik 2016
Obrona: marzec 2019
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Lotz
    Sterowanie manipulatorem IRp-6 z wykorzystaniem czujników Optoforce
    Master’s thesis, IAiIS, 2019
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]