Maciej Lotz

Praca magisterska

Sterowanie manipulatorem Irp6 z wykorzystaniem czujników Optoforce umieszczonych w paliczkach chwytaków

Rozpoczęcie: październik 2016
Promotor: Tomasz Winiarski