Michał Skrzędziejewski

Praca inżynierska

Specjalizowany robot mobilny typu Mysz Dla Kota

Rozpoczęcie: październik 2006
Obrona: wrzesień 2007
Promotor: Tomasz Winiarski  1. M. Skrzędziejewski
    Mouse for the cat - a specialized mobile robot
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2007
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]