Maciej Stefańczyk

Praca magisterska

Wykorzystanie informacji z kamery 3D do nawigacji robota mobilnego

Rozpoczęcie: październik 2010
Obrona: wrzesień 2011
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Stefańczyk
    Wykorzystanie informacji z kamery 3D do nawigacji robota mobilnego
    Master's thesis, II, 2011
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]