Michał Walęcki

Praca magisterska

Sprzętowy sterownik manipulatora Irp6

Rozpoczęcie: październik 2008
Obrona: wrzesień 2010
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Walęcki
    Sprzętowy sterownik manipulatora Irp6
    Master's thesis, IAiIS, 2010
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]