Maciej Węgierek

Praca inżynierska

Stanowisko badawcze do analizy działania serwomechanizmu wizyjnego dla manipulatora IRp-6

Rozpoczęcie: pażdziernik 2014
Obrona: luty 2016
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. M. Węgierek
    Stanowisko badawcze do analizy działania serwomechanizmu wizyjnego dla manipulatora IRp-6
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2016
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]