Maciej Węgierek

Praca magisterska

Efektory rzeczywiste robota manipulacyjnego

Rozpoczęcie: luty 2016
Promotor: Tomasz Winiarski