Oskar Leszczyński

Praca inżynierska

Sterowanie manipulatorem za pomocą telefonu komórkowego

Rozpoczęcie: luty 2011
Obrona: luty 2012
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. O. Leszczyński
    Sterowanie manipulatorem za pomoca telefonu komórkowego
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2012
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]