Przemysław Krajewski

Praca inżynierska

Rozpoznanie układu pól na kostce Rubika z wykorzystaniem aktywnej wizji

Rozpoczęcie: luty 2012
Obrona: wrzesień 2013
Promotor: Tomasz Winiarski  1. P. Krajewski
    Rozpoznanie układu pól kostki Rubika z wykorzystaniem aktywnej wizji
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2013
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]