Piotr Łukaszewicz

Praca inżynierska

Sterowanie napędami robota mobilnego elektron

Rozpoczęcie: październik 2013
Obrona: październik 2014
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. P. Łukaszewicz
    Sterowanie napedami robota mobilnego Elektron
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2014
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]