Paweł Najgebauer

Praca inżynierska

Serwomechanizm wizyjny w systemie MRROC++

Rozpoczęcie: październik 2005
Obrona: październik 2007
Promotor: Tomasz Winiarski  1. P. Najgebauer
    Serwomechanizm wizyjny w systemie MRROC++
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2007
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]