Radosław Gryta

Praca inżynierska

Symulacyjne badanie wpływu sposobu mocowania kiści robota Velma na wykonywanie przez niego przykładowych zadań

Rozpoczęcie: luty 2018
Obrona: marzec 2020
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. R. Gryta
    Symulacyjne badanie wpływu sposobu mocowania kiści robota Velma na wykonywanie przez niego przykładowych zadań
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2020
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]