Szymon Jarocki

Praca magisterska

Rozszerzenie prawa sterowania robota usługowego Velma w odniesieniu do manipulacji obiektami

Rozpoczęcie: październik 2018
Obrona: październik 2020
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. S. Jarocki
    Rozszerzenie prawa sterowania robota usługowego Velma w odniesieniu do manipulacji obiektami
    Master’s thesis, IAiIS, 2020
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]