Tomasz Indeka

Praca inżynierska

Sztuczna skóra zastosowana w robotach asystujących

Rozpoczęcie: luty 2020
Obrona: czerwiec 2021
Promotor: Tomasz Winiarski  1. T. Indeka
    Sztuczna skóra zastosowana w robotach asystujących
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2021
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]