Tomasz Zupka

Praca inżynierska

Eliminacja wpływu siły grawitacji na odczyty z czujnika sił i momentów sił

Rozpoczęcie: październik 2007
Obrona: luty 2009
Promotor: Tomasz Winiarski


  1. T. Zupka
    Eliminacja wpływu siły grawitacji na odczyty z czujnika sił i momentów sił
    Bachelor’s thesis, IAiIS, 2008
    Tutor: Tomasz Winiarski
    [ | URL ]