projects – NCBiR

BioPKI

Biometrics and PKI techniques of modern identity docu- ments and protection of information systems Read More ›

projects – Grant rektorski dla kół naukowych (KNR Bionik)

BallCollector

BallCollector – autonomiczny robot operujący w przestrzeni hali sportowej Read More ›

projects – Grant NCN (TK 2012)

2011/01/N/ST7/03383

Metodyka specyfikacji układów sterowania robotów wykorzystujących paradygmat aktywnej wizji do identyfikacji obiektów Read More ›